ÅF Utdelning 2018

Utdelning per aktie

2013: 3,25 kr

2014: 3,5 kr

2015: 3,75 kr

2016: 4,5 kr

2017: 5 kr

Q2 2018: 5 kr

Direktavkastning

2013: 3,45%

2014: 3,1%

2015: 2,94%

2016: 3%

2017: 2,81%

Q2 2018: 2,49%

Läs mer om ÅFs utdelning här.

ÅF är ett svenskt design- och ingenjörsföretag inom energi, infrastruktur, digitala lösningar och industri. Bolaget grundades redan 1985 i Malmö och hette från början Ångpanneföreningen. Idag har ÅF kontor i över 30 länder och ca 9000 anställda. ÅF är mycket framgångsrikt företag och stoltserar med att de ”har varit en del av fyra viktiga teknologiska revolutioner: ångkraft, elektricitet, kärnkraft och digitalisering”. ÅF har sedan 1986 varit listade på Stockholmsbörsen. Idag hittas aktien på Nasdaq Stockholms Large Cap-lista.

Enligt statistik från Borsdata.se har ÅF under flera år haft en stabil och stigande utdelning till aktieägarna. År 2009 delade ÅF ut 2 kronor per aktie och år 2017 delade ÅF ut 5 kronor per aktie. Mellan år 2010 och 2017 ökade utdelningen per aktie varje år. År 2018 ser utdelningen ut att sluta på 5 kronor per aktie.

Precis som utdelningen indikerar så har direktavkastningen från ÅF-aktien årligen varit stabil. De senaste 10 åren har direktavkastningen årligen pendlat mellan ca 2,5 procent till ca 4 procent. Tittar man på de senaste fem åren har direktavkastningen årligen legat på ungefär 3%. År 2013 var direktavkastningen 3,45%, år 2014 var direktavkastningen 3,1%, år 2015 var direktavkastningen 2,94%, år 2016 var direktavkastningen 3% och år 2017 var direktavkastningen 2,81%.

Vinst per aktie vs utdelning per aktie

Tittar man på stor del av den vinst som ÅF gör per aktie ser man att bolaget historiskt ungefär delat ut hälften till aktieägarna. År 2015 gjorde ÅF en vinst på 7,81 kr per aktie och utdelningen blev 3,75 kr per aktie, år 2016 gjorde ÅF en vinst på 9,15 kr per aktie och utdelningen blev 4,5 kr per aktie och år 2017 gjorde ÅF en vinst på 9,58 kr per aktie och utdelningen blev 5 kr per aktie.